شرکت آراد محتوای فیدار تحت برند آنجل در سال 1398 به ثبت رسید. از اهداف اصلی این شرکت این است که با پیاده سازی سیستم کانتنت مارکتینگ بین الملل با رویکرد بازارسازی و بازاریابی در خارج از کشور و ارائه خدمات تخصصی تولید محتوا به 12 زبان زنده دنیا و همچنین بومی سازی محتوا متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای خارجی، صادرات محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی به بازار هدف و جوامع بین الملل را تسهیل بخشد.

امید است شرکت آنجل بتواند با استقرار سیستم بازاریابی محتوایی بین الملل در شرکت های تولیدی و بازرگانی و مدیریت ارتباطات بین المللی در فضای مجازی در راستای رشد صادرات، سودآوری صادرات، رشد ثروت مردم ایران، کمک به حفظ ارزش پول ملی ایران، رونق رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و ورود به بازارهای جدید گام موثری بردارد.

همچنین شایان ذکر است که شرکت آنجل توانسته است با استقرار سیستم روابط بین الملل در دانشگاهها نیز با هدف افزایش تبادل اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی و توسعه همکاری های علمی و بین المللی نقش مهمی را در این راستا  ایفا نماید.

محصولات/خدمات: پیاده سازی سیستم کانتنت مارکتینگ بین الملل  (International Content Marketing) در شرکت های تولیدی و بازرگانی

“با آنجل، روابط بین الملل منسجم”