شرکت آذین رایان کاسپین یزد از سال 96 در حوزه معماری و در زمینه ساخت و تولید مصالح مدرن ساختمانی فعالیت خود را آغاز کرده و موفق به تولید محصول کاهطین شده است که نوعی سیمگل مقاوم در برابر آب است و در حوزه مرمت ابنیه تاریخی بیشترین استفاده را دارد