شرکت آدرین افزار پارسیان در سال 1397 به عنوان اولین شرکت فعال استان یزد در حوزه معماری سازمانی سرویس گرا با شناسه ملی 14007967416 تاسیس گردید. این شرکت به منظور اجرا، نظارت، مشاوره و راهبری پروژه های معماری سازمانی سرویس گرا، با تکیه بر تجارب مهم و ارزشمند اعضای اصلی شرکت در اجرای موفق پروژه های ملی معماری سازمانی از جمله تدوین چارچوب ملی معماری سازمانی ایران(1394)، تدوین مدل مرجع خدمات دولت(1395)، تدوین مدل مرجع نرم افزار دولت(1396)، تدوین معماری سازمانی سازمان برنامه و بودجه کشور(1397) و بیش از 15 پروژه ملی دیگر، در پارک علم و فناوری یزد فعالیت تخصصی خود را آغاز نمود. با توجه به گستردگی موضوع معماری سازمانی، خدماتی مانند مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات/فرایندها و سیستم های اطلاعاتی، مدیریت فاوا، مدیریت زیرساخت فناوری(شبکه و امنیت)، تدوین برنامه توسعه فناوری اطلاعات، تدوین نقشه راه فناوری اطلاعات، ارزیابی بلوغ معماری و فناوری اطلاعات و غیره نیز به عنوان خدمات جانبی، توسط شرکت آدرین افزار پارسیان ارائه میشود. با توجه به عدم وابستگی معماری سازمانی به نوع، اندازه و ماهیت کسب و کار، تمامی دستگاه های اجرایی استان، شرکت های دولتی/خصوصی/نیمه دولتی، سازمان های خصوصی، کارخانه ها، بانک ها، مراکز درمانی، مراکز آموزشی و غیره، ذی نفعان و مشتریان شرکت به حساب می آیند.