مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد

مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد
هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد
۱۲ سال پیش

هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد

هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد
پرنیان هفت رنگ در کیش
۱۲ سال پیش

پرنیان هفت رنگ در کیش

پرنیان هفت رنگ در کیش
نشست مسئولین پارک با معاونت اداری مالی دانشگاه یزد
۱۲ سال پیش

نشست مسئولین پارک با معاونت اداری مالی دانشگاه یزد

نشست مسئولین پارک با معاونت اداری مالی دانشگاه یزد
اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار
۱۲ سال پیش

اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار

اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار
نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد
۱۲ سال پیش

نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد

نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد
بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو
۱۲ سال پیش

بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو

بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو
بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد

بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد
گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89
۱۲ سال پیش

گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89

گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89
جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
۱۲ سال پیش

جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری
۱۲ سال پیش

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری
افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد

افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد