افتتاح مرکز رشد فناوری تفت
۱۲ سال پیش

افتتاح مرکز رشد فناوری تفت

افتتاح مرکز رشد فناوری تفت
عضویت آقای دکتر یاراحمدی در شورای راهبری کنفرانس IASP-ASPA
۱۲ سال پیش

عضویت آقای دکتر یاراحمدی در شورای راهبری کنفرانس IASP-ASPA

عضویت آقای دکتر یاراحمدی در شورای راهبری کنفرانس IASP-ASPA
نشست مشترک جناب آقای دکتر منطقی معاون وزیر دفاع و رییس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و مسئولین و شرکت های پارک
۱۲ سال پیش

نشست مشترک جناب آقای دکتر منطقی معاون وزیر دفاع و رییس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و مسئولین و شرکت های پارک

نشست مشترک جناب آقای دکتر منطقی معاون وزیر دفاع و رییس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و مسئولین و شرکت های پارک
دومین کمیته اجرایی دبیرخانه منطقه ویژه پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
۱۲ سال پیش

دومین کمیته اجرایی دبیرخانه منطقه ویژه پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

دومین کمیته اجرایی دبیرخانه منطقه ویژه پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری برگزار شد
۱۲ سال پیش

دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری برگزار شد

دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی و سیاستگذاری برگزار شد
جلسه سومین دوره از سفر ریاست محترم جمهوری به استان در استانداری یزد برگزار شد .
۱۲ سال پیش

جلسه سومین دوره از سفر ریاست محترم جمهوری به استان در استانداری یزد برگزار شد .

جلسه سومین دوره از سفر ریاست محترم جمهوری به استان در استانداری یزد برگزار شد .
بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد به همراه هیات همراه از مرکز رشد فناوری طبس
۱۲ سال پیش

بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد به همراه هیات همراه از مرکز رشد فناوری طبس

بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد به همراه هیات همراه از مرکز رشد فناوری طبس
نشست مدیر مرکز رشد خاتم و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان
۱۲ سال پیش

نشست مدیر مرکز رشد خاتم و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان

نشست مدیر مرکز رشد خاتم و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان
پنجم آبان آخرین مهلت دریافت اطلاعات موسسات فناور جهت ارسال به معاونت فناوری به منظورتجلیل از برگزیدگان فناوری
۱۲ سال پیش

پنجم آبان آخرین مهلت دریافت اطلاعات موسسات فناور جهت ارسال به معاونت فناوری به منظورتجلیل از برگزیدگان فناوری

پنجم آبان آخرین مهلت دریافت اطلاعات موسسات فناور جهت ارسال به معاونت فناوری به منظورتجلیل از برگزیدگان فناوری
مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد

مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد
هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد
۱۲ سال پیش

هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد

هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد
پرنیان هفت رنگ در کیش
۱۲ سال پیش

پرنیان هفت رنگ در کیش

پرنیان هفت رنگ در کیش