راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق
۱۱ سال پیش

راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق

راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق
اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.
۱۱ سال پیش

اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.

اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.
مراسم افتتاحیه دبیر خانه جشنواره ملی ایده های برتر
۱۱ سال پیش

مراسم افتتاحیه دبیر خانه جشنواره ملی ایده های برتر

مراسم افتتاحیه دبیر خانه جشنواره ملی ایده های برتر
ساماندهی، مرمت و توسعه مرکز فناوری اقبال
۱۱ سال پیش

ساماندهی، مرمت و توسعه مرکز فناوری اقبال

ساماندهی، مرمت و توسعه مرکز فناوری اقبال
اخذ تاییدیه مطالعات طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
۱۱ سال پیش

اخذ تاییدیه مطالعات طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

اخذ تاییدیه مطالعات طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
طراحی نخستین نرم افزار هوشمند آشپزی
۱۱ سال پیش

طراحی نخستین نرم افزار هوشمند آشپزی

طراحی نخستین نرم افزار هوشمند آشپزی
ساخت تندیس آثار باستانی ابرکوه
۱۱ سال پیش

ساخت تندیس آثار باستانی ابرکوه

ساخت تندیس آثار باستانی ابرکوه
امضاء تفاهم نامه توسعه همکاریها فی مابین پارک علم و فناوری یزد و شرکت گاز استان یزد
۱۱ سال پیش

امضاء تفاهم نامه توسعه همکاریها فی مابین پارک علم و فناوری یزد و شرکت گاز استان یزد

امضاء تفاهم نامه توسعه همکاریها فی مابین پارک علم و فناوری یزد و شرکت گاز استان یزد
بازدید مدیران کل تعاون استانهای آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی و زنجان از پارک علم و فناوری یزد
۱۱ سال پیش

بازدید مدیران کل تعاون استانهای آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی و زنجان از پارک علم و فناوری یزد

بازدید مدیران کل تعاون استانهای آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی و زنجان از پارک علم و فناوری یزد
چهارمین جلسه هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تشکیل گردید
۱۱ سال پیش

چهارمین جلسه هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تشکیل گردید

چهارمین جلسه هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تشکیل گردید
پذیرش اولیه روبات مسیریاب کانون روبات سازان کویر برای حضور در مسابقات رعدکاپ اصفهان
۱۱ سال پیش

پذیرش اولیه روبات مسیریاب کانون روبات سازان کویر برای حضور در مسابقات رعدکاپ اصفهان

پذیرش اولیه روبات مسیریاب کانون روبات سازان کویر برای حضور در مسابقات رعدکاپ اصفهان
افتتاح مرکز رشد فناوری تفت
۱۱ سال پیش

افتتاح مرکز رشد فناوری تفت

افتتاح مرکز رشد فناوری تفت