توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان با کمک بخش خصوصی
۹ ماه پیش

توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان با کمک بخش خصوصی

توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان با کمک بخش خصوصی
تولید استارتر ماست در یزد
۲ سال پیش

تولید استارتر ماست در یزد

تولید استارتر ماست در یزد
نسلي نوآور تربيت كنيم
۵ سال پیش

نسلي نوآور تربيت كنيم

نسلي نوآور تربيت كنيم
فرهنگ و فضای استارتاپی، مزیت ها و موقعیت ها
۵ سال پیش

فرهنگ و فضای استارتاپی، مزیت ها و موقعیت ها

فرهنگ و فضای استارتاپی، مزیت ها و موقعیت ها