گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89
۱۲ سال پیش

گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89

گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89
طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری
۱۲ سال پیش

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری
افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد

افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد
روبات فیزیوتراپ زانو و لگن
۱۲ سال پیش

روبات فیزیوتراپ زانو و لگن

روبات فیزیوتراپ زانو و لگن
بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال
۱۳ سال پیش

بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال

بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال
به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود
۱۳ سال پیش

به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود

به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود
شصتمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
۱۳ سال پیش

شصتمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

شصتمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد