بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد به همراه هیات همراه از مرکز رشد فناوری طبس
۱۲ سال پیش

بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد به همراه هیات همراه از مرکز رشد فناوری طبس

بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد به همراه هیات همراه از مرکز رشد فناوری طبس
پنجم آبان آخرین مهلت دریافت اطلاعات موسسات فناور جهت ارسال به معاونت فناوری به منظورتجلیل از برگزیدگان فناوری
۱۲ سال پیش

پنجم آبان آخرین مهلت دریافت اطلاعات موسسات فناور جهت ارسال به معاونت فناوری به منظورتجلیل از برگزیدگان فناوری

پنجم آبان آخرین مهلت دریافت اطلاعات موسسات فناور جهت ارسال به معاونت فناوری به منظورتجلیل از برگزیدگان فناوری
نشست مدیر مرکز رشد خاتم و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان
۱۲ سال پیش

نشست مدیر مرکز رشد خاتم و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان

نشست مدیر مرکز رشد خاتم و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان
هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد
۱۲ سال پیش

هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد

هفتمین جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری میبد
مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد

مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد
نشست مسئولین پارک با معاونت اداری مالی دانشگاه یزد
۱۲ سال پیش

نشست مسئولین پارک با معاونت اداری مالی دانشگاه یزد

نشست مسئولین پارک با معاونت اداری مالی دانشگاه یزد
پرنیان هفت رنگ در کیش
۱۲ سال پیش

پرنیان هفت رنگ در کیش

پرنیان هفت رنگ در کیش
اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار
۱۲ سال پیش

اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار

اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار
بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو
۱۲ سال پیش

بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو

بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو
نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد
۱۲ سال پیش

نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد

نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد
بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد

بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد
جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
۱۲ سال پیش

جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان