پرنیان هفت رنگ در کیش
۱۲ سال پیش

پرنیان هفت رنگ در کیش

پرنیان هفت رنگ در کیش
اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار
۱۲ سال پیش

اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار

اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار
بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو
۱۲ سال پیش

بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو

بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو
نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد
۱۲ سال پیش

نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد

نسخه تجاری نرم‌افزار جامع مدیریت پرورش گاو شیری تولید شد
بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد

بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد
جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
۱۲ سال پیش

جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان

جلسه رییس پارک علم وفناوری یزد با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89
۱۲ سال پیش

گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89

گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89
طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری
۱۲ سال پیش

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری
افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد

افتتاحیه کانون بسیج مهندسی شهرستان یزد در پارک علم و فناوری یزد
روبات فیزیوتراپ زانو و لگن
۱۲ سال پیش

روبات فیزیوتراپ زانو و لگن

روبات فیزیوتراپ زانو و لگن
بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال
۱۲ سال پیش

بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال

بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال
به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود
۱۲ سال پیش

به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود

به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود