متن نامه تسلیت ریاست پارک علم وفناوری یزد به وزیر علوم تحقیقات و فناوری
۱۲ سال پیش

متن نامه تسلیت ریاست پارک علم وفناوری یزد به وزیر علوم تحقیقات و فناوری

متن نامه تسلیت ریاست پارک علم وفناوری یزد به وزیر علوم تحقیقات و فناوری
نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد
۱۲ سال پیش

نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد

نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد
جلسه کارگروه برنامه ریزی و اصلاح ساختار مالی پارکهای علم و فناوری
۱۲ سال پیش

جلسه کارگروه برنامه ریزی و اصلاح ساختار مالی پارکهای علم و فناوری

جلسه کارگروه برنامه ریزی و اصلاح ساختار مالی پارکهای علم و فناوری
نشست مسئولین پارک علم وفناوری یزد و مدیر کل اداره کل زندانهای استان یزد
۱۲ سال پیش

نشست مسئولین پارک علم وفناوری یزد و مدیر کل اداره کل زندانهای استان یزد

نشست مسئولین پارک علم وفناوری یزد و مدیر کل اداره کل زندانهای استان یزد
همایش نوآوری تا فناوری برگزار شد
۱۲ سال پیش

همایش نوآوری تا فناوری برگزار شد

همایش نوآوری تا فناوری برگزار شد
نشست نوآوری تا فناوری
۱۲ سال پیش

نشست نوآوری تا فناوری

نشست نوآوری تا فناوری
بازدید مسئولان راه اندازی مرکزرشد فناوری رفسنجان از پارک علم وفناوری یزد
۱۲ سال پیش

بازدید مسئولان راه اندازی مرکزرشد فناوری رفسنجان از پارک علم وفناوری یزد

بازدید مسئولان راه اندازی مرکزرشد فناوری رفسنجان از پارک علم وفناوری یزد
مرکز پژوهش های راهبردی بسیج اساتید استان یزد افتتاح گردید .
۱۲ سال پیش

مرکز پژوهش های راهبردی بسیج اساتید استان یزد افتتاح گردید .

مرکز پژوهش های راهبردی بسیج اساتید استان یزد افتتاح گردید .
هفدهمین جلسه شورای پارک برگزار شد
۱۲ سال پیش

هفدهمین جلسه شورای پارک برگزار شد

هفدهمین جلسه شورای پارک برگزار شد
امضای تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد و شرکت پیشگامان کویر و افتتاح دبیرخانه جشنواره ملی ایده های برتر
۱۲ سال پیش

امضای تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد و شرکت پیشگامان کویر و افتتاح دبیرخانه جشنواره ملی ایده های برتر

امضای تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد و شرکت پیشگامان کویر و افتتاح دبیرخانه جشنواره ملی ایده های برتر
راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق
۱۲ سال پیش

راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق

راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق
اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.
۱۲ سال پیش

اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.

اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.