نشست مسئولین پارک علم وفناوری یزد و مدیر کل اداره کل زندانهای استان یزد
۱۲ سال پیش

نشست مسئولین پارک علم وفناوری یزد و مدیر کل اداره کل زندانهای استان یزد

نشست مسئولین پارک علم وفناوری یزد و مدیر کل اداره کل زندانهای استان یزد
همایش نوآوری تا فناوری برگزار شد
۱۲ سال پیش

همایش نوآوری تا فناوری برگزار شد

همایش نوآوری تا فناوری برگزار شد
نشست نوآوری تا فناوری
۱۲ سال پیش

نشست نوآوری تا فناوری

نشست نوآوری تا فناوری
بازدید مسئولان راه اندازی مرکزرشد فناوری رفسنجان از پارک علم وفناوری یزد
۱۲ سال پیش

بازدید مسئولان راه اندازی مرکزرشد فناوری رفسنجان از پارک علم وفناوری یزد

بازدید مسئولان راه اندازی مرکزرشد فناوری رفسنجان از پارک علم وفناوری یزد
مرکز پژوهش های راهبردی بسیج اساتید استان یزد افتتاح گردید .
۱۲ سال پیش

مرکز پژوهش های راهبردی بسیج اساتید استان یزد افتتاح گردید .

مرکز پژوهش های راهبردی بسیج اساتید استان یزد افتتاح گردید .
هفدهمین جلسه شورای پارک برگزار شد
۱۲ سال پیش

هفدهمین جلسه شورای پارک برگزار شد

هفدهمین جلسه شورای پارک برگزار شد
امضای تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد و شرکت پیشگامان کویر و افتتاح دبیرخانه جشنواره ملی ایده های برتر
۱۲ سال پیش

امضای تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد و شرکت پیشگامان کویر و افتتاح دبیرخانه جشنواره ملی ایده های برتر

امضای تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری یزد و شرکت پیشگامان کویر و افتتاح دبیرخانه جشنواره ملی ایده های برتر
راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق
۱۲ سال پیش

راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق

راه اندازی مرکز نوآوری در شهرستان صدوق
اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.
۱۲ سال پیش

اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.

اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد.
اخذ تاییدیه مطالعات طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
۱۲ سال پیش

اخذ تاییدیه مطالعات طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

اخذ تاییدیه مطالعات طرح جامع پارک علم و فناوری استان یزد از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
ساماندهی، مرمت و توسعه مرکز فناوری اقبال
۱۲ سال پیش

ساماندهی، مرمت و توسعه مرکز فناوری اقبال

ساماندهی، مرمت و توسعه مرکز فناوری اقبال
مراسم افتتاحیه دبیر خانه جشنواره ملی ایده های برتر
۱۲ سال پیش

مراسم افتتاحیه دبیر خانه جشنواره ملی ایده های برتر

مراسم افتتاحیه دبیر خانه جشنواره ملی ایده های برتر