تقدیر و تشکر از ریاست و شبکه ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

تقدیر و تشکر از ریاست و شبکه ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری یزد

تقدیر و تشکر از ریاست و شبکه ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری یزد
حضور رییس و مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم وفناوری یزد در همایش ازعلم تا عمل
۱۲ سال پیش

حضور رییس و مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم وفناوری یزد در همایش ازعلم تا عمل

حضور رییس و مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم وفناوری یزد در همایش ازعلم تا عمل
طراحی ، اجرا و ثبت اختراع درپوش خودکار
۱۲ سال پیش

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع درپوش خودکار

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع درپوش خودکار
قطعنامه اولین گردهمایی رؤسای پارکها، مدیران رشد علم و فناوری سراسر کشور
۱۲ سال پیش

قطعنامه اولین گردهمایی رؤسای پارکها، مدیران رشد علم و فناوری سراسر کشور

قطعنامه اولین گردهمایی رؤسای پارکها، مدیران رشد علم و فناوری سراسر کشور
گزارش کامل نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد در بوشهر
۱۲ سال پیش

گزارش کامل نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد در بوشهر

گزارش کامل نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد در بوشهر
بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی امام جواد از پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی امام جواد از پارک علم و فناوری یزد

بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی امام جواد از پارک علم و فناوری یزد
دکتر یاراحمدی، ریاست محترم پارک ،مدیران محترم مرکز رشد IT، BT و مراکز رشد اقماری در ابرکوه
۱۲ سال پیش

دکتر یاراحمدی، ریاست محترم پارک ،مدیران محترم مرکز رشد IT، BT و مراکز رشد اقماری در ابرکوه

دکتر یاراحمدی، ریاست محترم پارک ،مدیران محترم مرکز رشد IT، BT و مراکز رشد اقماری در ابرکوه
ثبت نام در دوره آموزشی پینگ پنگ
۱۲ سال پیش

ثبت نام در دوره آموزشی پینگ پنگ

ثبت نام در دوره آموزشی پینگ پنگ
جلسه کمیته اجرایی دبیرخانه کریدور علم و فناوری یزد برگزار گردید
۱۲ سال پیش

جلسه کمیته اجرایی دبیرخانه کریدور علم و فناوری یزد برگزار گردید

جلسه کمیته اجرایی دبیرخانه کریدور علم و فناوری یزد برگزار گردید
متن نامه تسلیت ریاست پارک علم وفناوری یزد به وزیر علوم تحقیقات و فناوری
۱۲ سال پیش

متن نامه تسلیت ریاست پارک علم وفناوری یزد به وزیر علوم تحقیقات و فناوری

متن نامه تسلیت ریاست پارک علم وفناوری یزد به وزیر علوم تحقیقات و فناوری
نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد
۱۲ سال پیش

نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد

نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد
جلسه کارگروه برنامه ریزی و اصلاح ساختار مالی پارکهای علم و فناوری
۱۲ سال پیش

جلسه کارگروه برنامه ریزی و اصلاح ساختار مالی پارکهای علم و فناوری

جلسه کارگروه برنامه ریزی و اصلاح ساختار مالی پارکهای علم و فناوری