پرداخت 50000000 ریال پاداش به شرکت های فناوری مستقر در پارک علم و فناوری یزد
۱۲ سال پیش

پرداخت 50000000 ریال پاداش به شرکت های فناوری مستقر در پارک علم و فناوری یزد

پرداخت 50000000 ریال پاداش به شرکت های فناوری مستقر در پارک علم و فناوری یزد
پرداخت پاداش به شرکت های فناور فعال در زمینه ict
۱۲ سال پیش

پرداخت پاداش به شرکت های فناور فعال در زمینه ict

پرداخت پاداش به شرکت های فناور فعال در زمینه ict
سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی
۱۲ سال پیش

سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی

سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی
مرکز رشد بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد رتبه برتر جشنواره رازی را کسب کرد
۱۲ سال پیش

مرکز رشد بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد رتبه برتر جشنواره رازی را کسب کرد

مرکز رشد بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد رتبه برتر جشنواره رازی را کسب کرد
بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز
۱۲ سال پیش

بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز
بزودی بهره برداری از ساختمان شماره 2 مرکز رشد میبد آغاز می شود
۱۲ سال پیش

بزودی بهره برداری از ساختمان شماره 2 مرکز رشد میبد آغاز می شود

بزودی بهره برداری از ساختمان شماره 2 مرکز رشد میبد آغاز می شود
چهار محصول جدید شرکت رخام سرام مستقر در مرکز رشد میبد
۱۲ سال پیش

چهار محصول جدید شرکت رخام سرام مستقر در مرکز رشد میبد

چهار محصول جدید شرکت رخام سرام مستقر در مرکز رشد میبد
دو شرکت دیگر مرکز رشد میبد مجوز ورود به دوره انکوباتوری را گرفتند
۱۲ سال پیش

دو شرکت دیگر مرکز رشد میبد مجوز ورود به دوره انکوباتوری را گرفتند

دو شرکت دیگر مرکز رشد میبد مجوز ورود به دوره انکوباتوری را گرفتند
بازدید والدین دانش آموزان دبستان پسرانه پاسدار از پارک کودکان
۱۲ سال پیش

بازدید والدین دانش آموزان دبستان پسرانه پاسدار از پارک کودکان

بازدید والدین دانش آموزان دبستان پسرانه پاسدار از پارک کودکان
ارائه دستاوردهای موسسات مستقر در پارک علم وفناوری یزدجهت شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پیشرفته سوریه
۱۲ سال پیش

ارائه دستاوردهای موسسات مستقر در پارک علم وفناوری یزدجهت شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پیشرفته سوریه

ارائه دستاوردهای موسسات مستقر در پارک علم وفناوری یزدجهت شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پیشرفته سوریه
تاکید روسای پارک علم وفناوری یزد و سازمان صنایع و معادن استان یزد بر حمایت مشترک از توسعه فناوریهای نوین
۱۲ سال پیش

تاکید روسای پارک علم وفناوری یزد و سازمان صنایع و معادن استان یزد بر حمایت مشترک از توسعه فناوریهای نوین

تاکید روسای پارک علم وفناوری یزد و سازمان صنایع و معادن استان یزد بر حمایت مشترک از توسعه فناوریهای نوین
حضور مرکز رشد میبد در نمایشگاه اختصاصی فناوریهای پیشرفته ایران در دمشق
۱۲ سال پیش

حضور مرکز رشد میبد در نمایشگاه اختصاصی فناوریهای پیشرفته ایران در دمشق

حضور مرکز رشد میبد در نمایشگاه اختصاصی فناوریهای پیشرفته ایران در دمشق