راه اندازی پرتال سازمانی پارک علم و فناوری یزد
۱۱ سال پیش

راه اندازی پرتال سازمانی پارک علم و فناوری یزد

راه اندازی پرتال سازمانی پارک علم و فناوری یزد
جلسه هم اندیشی زمینه توسعه انرژی های نو در جامعه و جایگزینی منابع انرژی موجود با منابع تجدید پذیر
۱۱ سال پیش

جلسه هم اندیشی زمینه توسعه انرژی های نو در جامعه و جایگزینی منابع انرژی موجود با منابع تجدید پذیر

جلسه هم اندیشی زمینه توسعه انرژی های نو در جامعه و جایگزینی منابع انرژی موجود با منابع تجدید پذیر
پذیرش مقاله مشترک مدیران مرکز رشد ابرکوه و طبس
۱۱ سال پیش

پذیرش مقاله مشترک مدیران مرکز رشد ابرکوه و طبس

پذیرش مقاله مشترک مدیران مرکز رشد ابرکوه و طبس
تصویب و اعطای حکم کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب و سرامیک
۱۱ سال پیش

تصویب و اعطای حکم کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب و سرامیک

تصویب و اعطای حکم کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب و سرامیک
ثبت نام جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی آغاز شد
۱۱ سال پیش

ثبت نام جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی آغاز شد

ثبت نام جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی آغاز شد
اسامی روزهای هفته پژوهش اعلام شد
۱۱ سال پیش

اسامی روزهای هفته پژوهش اعلام شد

اسامی روزهای هفته پژوهش اعلام شد
چنانچه بخواهیم بر اساس این روند یعنی افزایش 10 برابری شرکتهای دانش‌بنیان پارکهای علم و فناوری پیش رویم، در دور غیرقابل خروج ایجاد شرکت گرفتار می‌شویم
۱۱ سال پیش

چنانچه بخواهیم بر اساس این روند یعنی افزایش 10 برابری شرکتهای دانش‌بنیان پارکهای علم و فناوری پیش رویم، در دور غیرقابل خروج ایجاد شرکت گرفتار می‌شویم

چنانچه بخواهیم بر اساس این روند یعنی افزایش 10 برابری شرکتهای دانش‌بنیان پارکهای علم و فناوری پیش رویم، در دور غیرقابل خروج ایجاد شرکت گرفتار می‌شویم
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری چهارم دی ماه آغاز می شود
۱۱ سال پیش

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری چهارم دی ماه آغاز می شود

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری چهارم دی ماه آغاز می شود
تقدیر و تشکر از ریاست و شبکه ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری یزد
۱۱ سال پیش

تقدیر و تشکر از ریاست و شبکه ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری یزد

تقدیر و تشکر از ریاست و شبکه ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری یزد
حضور رییس و مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم وفناوری یزد در همایش ازعلم تا عمل
۱۱ سال پیش

حضور رییس و مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم وفناوری یزد در همایش ازعلم تا عمل

حضور رییس و مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم وفناوری یزد در همایش ازعلم تا عمل
طراحی ، اجرا و ثبت اختراع درپوش خودکار
۱۱ سال پیش

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع درپوش خودکار

طراحی ، اجرا و ثبت اختراع درپوش خودکار
قطعنامه اولین گردهمایی رؤسای پارکها، مدیران رشد علم و فناوری سراسر کشور
۱۱ سال پیش

قطعنامه اولین گردهمایی رؤسای پارکها، مدیران رشد علم و فناوری سراسر کشور

قطعنامه اولین گردهمایی رؤسای پارکها، مدیران رشد علم و فناوری سراسر کشور