بررسی چالش‌های حوزه صنعت در روز ملی حمایت از صنایع کوچک
۱ ماه پیش

بررسی چالش‌های حوزه صنعت در روز ملی حمایت از صنایع کوچک

بررسی چالش‌های حوزه صنعت در روز ملی حمایت از صنایع کوچک
تجلیل از بازنشستگان پارک علم و فناوری یزد
۱ ماه پیش

تجلیل از بازنشستگان پارک علم و فناوری یزد

تجلیل از بازنشستگان پارک علم و فناوری یزد
اختصاص ظرفیت های شتابدهنده پیشگامان برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد
۱ ماه پیش

اختصاص ظرفیت های شتابدهنده پیشگامان برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد

اختصاص ظرفیت های شتابدهنده پیشگامان برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد
جلب حمایت پارک نوآوری و فناوری نفت از شرکت های فناور پارک علم و فناوری یزد
۱ ماه پیش

جلب حمایت پارک نوآوری و فناوری نفت از شرکت های فناور پارک علم و فناوری یزد

جلب حمایت پارک نوآوری و فناوری نفت از شرکت های فناور پارک علم و فناوری یزد
طرح
۲ ماه پیش

طرح "یزد، شهر نوآوری"، اولویت روی میز استاندار

طرح "یزد، شهر نوآوری"، اولویت روی میز استاندار
بررسی فرصت های سرمایه گذاری و مدلهای تامین مالی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد
۲ ماه پیش

بررسی فرصت های سرمایه گذاری و مدلهای تامین مالی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد

بررسی فرصت های سرمایه گذاری و مدلهای تامین مالی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد
همکاری مشترک سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان و پارک علم و فناوری یزد در ترویج نوآوری و فناوری
۲ ماه پیش

همکاری مشترک سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان و پارک علم و فناوری یزد در ترویج نوآوری و فناوری

همکاری مشترک سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان و پارک علم و فناوری یزد در ترویج نوآوری و فناوری
آشناسازی کارگروه اشتغال شهرستان ابرکوه با شاخص های حمایتی پارک علم و فناوری یزد
۲ ماه پیش

آشناسازی کارگروه اشتغال شهرستان ابرکوه با شاخص های حمایتی پارک علم و فناوری یزد

آشناسازی کارگروه اشتغال شهرستان ابرکوه با شاخص های حمایتی پارک علم و فناوری یزد
فن بازار منطقه ای استان یزد، حائز رتبه برتر منطقه ای در کشور
۲ ماه پیش

فن بازار منطقه ای استان یزد، حائز رتبه برتر منطقه ای در کشور

فن بازار منطقه ای استان یزد، حائز رتبه برتر منطقه ای در کشور
برگزاری نشست مشترک شرکتهای فناور پارک علم و فناوری یزد با
۲ ماه پیش

برگزاری نشست مشترک شرکتهای فناور پارک علم و فناوری یزد با "دیجی نکست"

برگزاری نشست مشترک شرکتهای فناور پارک علم و فناوری یزد با "دیجی نکست"
تبدیل یزد به قطب اقتصاد دانش بنیان کشور
۲ ماه پیش

تبدیل یزد به قطب اقتصاد دانش بنیان کشور

تبدیل یزد به قطب اقتصاد دانش بنیان کشور
تصویب طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در کارگروه زیربنایی استان اتفاق بسیار بزرگ و ارزشمندی است
۲ ماه پیش

تصویب طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در کارگروه زیربنایی استان اتفاق بسیار بزرگ و ارزشمندی است

تصویب طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در کارگروه زیربنایی استان اتفاق بسیار بزرگ و ارزشمندی است