برگزاری رویداد ملی«ارائه نیازهای فناورانه صنعت فولاد» با حمایت پارک علم و فناوری یزد
۴ هفته پیش

برگزاری رویداد ملی«ارائه نیازهای فناورانه صنعت فولاد» با حمایت پارک علم و فناوری یزد

برگزاری رویداد ملی«ارائه نیازهای فناورانه صنعت فولاد» با حمایت پارک علم و فناوری یزد
برای اینکه سقفی برای ایده هایم نباشد، کارآفرین شدم
۴ هفته پیش

برای اینکه سقفی برای ایده هایم نباشد، کارآفرین شدم

برای اینکه سقفی برای ایده هایم نباشد، کارآفرین شدم
خلاقیت و نوآوری، لازمه موفقیت در کسب و کار
۴ هفته پیش

خلاقیت و نوآوری، لازمه موفقیت در کسب و کار

خلاقیت و نوآوری، لازمه موفقیت در کسب و کار
جذب نیروهای مستعد از طریق ایجاد فضای کار اشتراکی در خانه خلاق شمس
۱ ماه پیش

جذب نیروهای مستعد از طریق ایجاد فضای کار اشتراکی در خانه خلاق شمس

جذب نیروهای مستعد از طریق ایجاد فضای کار اشتراکی در خانه خلاق شمس
بازدید مسوولین پارک علم و فناوری یزد از مجتمع فرهنگی هنری کاظمینی
۱ ماه پیش

بازدید مسوولین پارک علم و فناوری یزد از مجتمع فرهنگی هنری کاظمینی

بازدید مسوولین پارک علم و فناوری یزد از مجتمع فرهنگی هنری کاظمینی
توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در قالب پروژه یزد، شهر نوآوری
۱ ماه پیش

توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در قالب پروژه یزد، شهر نوآوری

توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در قالب پروژه یزد، شهر نوآوری
استقرار و توسعه منطقه نوآوری یزد با استفاده از بازیگران فعال اکوسیستم نوآوری
۱ ماه پیش

استقرار و توسعه منطقه نوآوری یزد با استفاده از بازیگران فعال اکوسیستم نوآوری

استقرار و توسعه منطقه نوآوری یزد با استفاده از بازیگران فعال اکوسیستم نوآوری
برگزاری دومین نشست تخصصی اجزا و عناصر زیست بوم نوآوری در پارک علم و فناوری یزد
۱ ماه پیش

برگزاری دومین نشست تخصصی اجزا و عناصر زیست بوم نوآوری در پارک علم و فناوری یزد

برگزاری دومین نشست تخصصی اجزا و عناصر زیست بوم نوآوری در پارک علم و فناوری یزد
آینده صنعت ساختمان کشور در دستان پرینترهای سه بعدی ساختمان
۱ ماه پیش

آینده صنعت ساختمان کشور در دستان پرینترهای سه بعدی ساختمان

آینده صنعت ساختمان کشور در دستان پرینترهای سه بعدی ساختمان
بازیافت انرژی دستگاه های تقلیل فشارگاز با استفاده از توربین های انبساطی شرکت برناتوربین یزد آذر
۱ ماه پیش

بازیافت انرژی دستگاه های تقلیل فشارگاز با استفاده از توربین های انبساطی شرکت برناتوربین یزد آذر

بازیافت انرژی دستگاه های تقلیل فشارگاز با استفاده از توربین های انبساطی شرکت برناتوربین یزد آذر
درخشش شرکت افرابن در نشست تجاری جذب سرمایه گذار خارجی
۲ ماه پیش

درخشش شرکت افرابن در نشست تجاری جذب سرمایه گذار خارجی

درخشش شرکت افرابن در نشست تجاری جذب سرمایه گذار خارجی
استفاده از ظرفیت های شرکت های فناور و دانش بنیان برای حل مشکلات زیست محیطی استان یزد
۲ ماه پیش

استفاده از ظرفیت های شرکت های فناور و دانش بنیان برای حل مشکلات زیست محیطی استان یزد

استفاده از ظرفیت های شرکت های فناور و دانش بنیان برای حل مشکلات زیست محیطی استان یزد