سرمایه­ گذاری خطرپذیر، تزریق خون در رگ­ های زیست­ بوم نوآوری و توسعه فناوری
۳ هفته پیش

سرمایه­ گذاری خطرپذیر، تزریق خون در رگ­ های زیست­ بوم نوآوری و توسعه فناوری

سرمایه­ گذاری خطرپذیر، تزریق خون در رگ­ های زیست­ بوم نوآوری و توسعه فناوری
همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی برای برگزاری پرشور مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی     
۳ هفته پیش

همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی برای برگزاری پرشور مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی    

همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی برای برگزاری پرشور مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی    
شتاب دهی توسعه بازار شرکتهای فناور در دستور کار پارک علم و فناوری یزد
۳ هفته پیش

شتاب دهی توسعه بازار شرکتهای فناور در دستور کار پارک علم و فناوری یزد

شتاب دهی توسعه بازار شرکتهای فناور در دستور کار پارک علم و فناوری یزد
جلب همکاری دستگاه های استان برای برگزاری باشکوه سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
۳ هفته پیش

جلب همکاری دستگاه های استان برای برگزاری باشکوه سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

جلب همکاری دستگاه های استان برای برگزاری باشکوه سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
آمادگی پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی   
۳ هفته پیش

آمادگی پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  

آمادگی پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  
دعوت از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای شرکت در رویداد «ستاپ»    
۴ هفته پیش

دعوت از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای شرکت در رویداد «ستاپ»   

دعوت از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای شرکت در رویداد «ستاپ»   
انتقال تجارب بانوی موفق حوزه تولید، برندینگ شخصی و توسعه کسب و کار در پارک علم و فناوری یزد
۴ هفته پیش

انتقال تجارب بانوی موفق حوزه تولید، برندینگ شخصی و توسعه کسب و کار در پارک علم و فناوری یزد

انتقال تجارب بانوی موفق حوزه تولید، برندینگ شخصی و توسعه کسب و کار در پارک علم و فناوری یزد
تعامل پارک علم و فناوری یزد و دیوان محاسبات استان یزد از طریق مشاوران دیوان محاسبات
۱ ماه پیش

تعامل پارک علم و فناوری یزد و دیوان محاسبات استان یزد از طریق مشاوران دیوان محاسبات

تعامل پارک علم و فناوری یزد و دیوان محاسبات استان یزد از طریق مشاوران دیوان محاسبات
بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید صدوقی از پارک علم و فناوری یزد    
۱ ماه پیش

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید صدوقی از پارک علم و فناوری یزد   

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید صدوقی از پارک علم و فناوری یزد   
برگزاری نخستین نشست استارتاپی شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک در پارک علم و فناوری یزد   
۱ ماه پیش

برگزاری نخستین نشست استارتاپی شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک در پارک علم و فناوری یزد  

برگزاری نخستین نشست استارتاپی شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک در پارک علم و فناوری یزد  
۱ ماه پیش

"بررسی علل مهاجرت نخبگان علمی و صنعتی" در پارک علم و فناوری یزد

"بررسی علل مهاجرت نخبگان علمی و صنعتی" در پارک علم و فناوری یزد
برگزاری نخستین دوره مسابقات دانش آموزی چالش جاذبه (نجات تخم مرغ) با حمایت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه    
۱ ماه پیش

برگزاری نخستین دوره مسابقات دانش آموزی چالش جاذبه (نجات تخم مرغ) با حمایت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه   

برگزاری نخستین دوره مسابقات دانش آموزی چالش جاذبه (نجات تخم مرغ) با حمایت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه