فراخوان جذب و پرورش منتور کسب و کار های نوپا فناور و دانش بنیان
۱ ماه پیش

فراخوان جذب و پرورش منتور کسب و کار های نوپا فناور و دانش بنیان

فراخوان جذب و پرورش منتور کسب و کار های نوپا فناور و دانش بنیان
مرکز رشد فناوری ابرکوه، کلینیک کارآفرینی شهرستان  ابرکوه و نخستین مرکز رشد شهرستانی  کشور
۱ ماه پیش

مرکز رشد فناوری ابرکوه، کلینیک کارآفرینی شهرستان ابرکوه و نخستین مرکز رشد شهرستانی کشور

مرکز رشد فناوری ابرکوه، کلینیک کارآفرینی شهرستان ابرکوه و نخستین مرکز رشد شهرستانی کشور
برگزاری هجدهمین نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان با موضوع فن بازار منطقه ای یزد
۲ ماه پیش

برگزاری هجدهمین نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان با موضوع فن بازار منطقه ای یزد

برگزاری هجدهمین نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان با موضوع فن بازار منطقه ای یزد
دیدار دبیر شبکه ملی فن بازار ایران با استاندار یزد
۲ ماه پیش

دیدار دبیر شبکه ملی فن بازار ایران با استاندار یزد

دیدار دبیر شبکه ملی فن بازار ایران با استاندار یزد
گزارش تصویری دیدار مسئولان پارک علم و فناوری یزد و محمد صالح خالقی، دبیر شبکه فن بازار ملی ایران با مهران فاطمی، استاندار یزد
۲ ماه پیش

گزارش تصویری دیدار مسئولان پارک علم و فناوری یزد و محمد صالح خالقی، دبیر شبکه فن بازار ملی ایران با مهران فاطمی، استاندار یزد

گزارش تصویری دیدار مسئولان پارک علم و فناوری یزد و محمد صالح خالقی، دبیر شبکه فن بازار ملی ایران با مهران فاطمی، استاندار یزد
فراخوان حمایت از عاملین خصوصی  راه اندازی شتابدهنده استعداد
۲ ماه پیش

فراخوان حمایت از عاملین خصوصی راه اندازی شتابدهنده استعداد

فراخوان حمایت از عاملین خصوصی راه اندازی شتابدهنده استعداد
نشست معاون بنیاد علم و فناوری المصطفی با مسئولین پارک علم و فناوری یزد
۲ ماه پیش

نشست معاون بنیاد علم و فناوری المصطفی با مسئولین پارک علم و فناوری یزد

نشست معاون بنیاد علم و فناوری المصطفی با مسئولین پارک علم و فناوری یزد
برگزاری جلسه معرفی محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی شرکت های پارک علم و فناوری یزد
۲ ماه پیش

برگزاری جلسه معرفی محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی شرکت های پارک علم و فناوری یزد

برگزاری جلسه معرفی محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی شرکت های پارک علم و فناوری یزد
برگزاری شورای فن بازار منطقه ای یزد
۲ ماه پیش

برگزاری شورای فن بازار منطقه ای یزد

برگزاری شورای فن بازار منطقه ای یزد
اولین سفر استانی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۲ ماه پیش

اولین سفر استانی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اولین سفر استانی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برگزاری رویداد ترویجی «بایو آپ» با حمایت پارک علم و فناوری یزد
۲ ماه پیش

برگزاری رویداد ترویجی «بایو آپ» با حمایت پارک علم و فناوری یزد

برگزاری رویداد ترویجی «بایو آپ» با حمایت پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری رویداد بایو آپ
۲ ماه پیش

گزارش تصویری رویداد بایو آپ

گزارش تصویری رویداد بایو آپ