در حال انجام پروژه فاخر
۲ هفته پیش

در حال انجام پروژه فاخر "آب نماهای مدرن" هستیم  

در حال انجام پروژه فاخر "آب نماهای مدرن" هستیم  
حضور فعال شرکت های پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه گل و گیاه و کشاورزی یزد
۲ هفته پیش

حضور فعال شرکت های پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه گل و گیاه و کشاورزی یزد

حضور فعال شرکت های پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه گل و گیاه و کشاورزی یزد
ساماندهی وضعیت گلخانه های استان یزد با همکاری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد
۲ هفته پیش

ساماندهی وضعیت گلخانه های استان یزد با همکاری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد

ساماندهی وضعیت گلخانه های استان یزد با همکاری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد
لزوم ایجاد ارتباط موثر و هدفمند میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۲ هفته پیش

لزوم ایجاد ارتباط موثر و هدفمند میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی یزد

لزوم ایجاد ارتباط موثر و هدفمند میان پارک علم و فناوری یزد و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی یزد
سنجش حرکت دیوار بناهای تاریخی توسط دستگاه شرکت انـدیشه پـایدار آبـان کویر
۲ هفته پیش

سنجش حرکت دیوار بناهای تاریخی توسط دستگاه شرکت انـدیشه پـایدار آبـان کویر

سنجش حرکت دیوار بناهای تاریخی توسط دستگاه شرکت انـدیشه پـایدار آبـان کویر
پیشرفت اقتصادی کشور در گرو اصلاح فرایندهای اداری
۲ هفته پیش

پیشرفت اقتصادی کشور در گرو اصلاح فرایندهای اداری

پیشرفت اقتصادی کشور در گرو اصلاح فرایندهای اداری
موفقیت شرکت آرا پژوهان امین یزد در اخذ مجوز آزمایشگاه همکار از موسسه تحقیقات خاک و آب
۲ هفته پیش

موفقیت شرکت آرا پژوهان امین یزد در اخذ مجوز آزمایشگاه همکار از موسسه تحقیقات خاک و آب

موفقیت شرکت آرا پژوهان امین یزد در اخذ مجوز آزمایشگاه همکار از موسسه تحقیقات خاک و آب
تبدیل مرکز فناوری اقبال به یک کانون رشد، سیاست راهبردی پارک علم و فناوری یزد
۲ هفته پیش

تبدیل مرکز فناوری اقبال به یک کانون رشد، سیاست راهبردی پارک علم و فناوری یزد

تبدیل مرکز فناوری اقبال به یک کانون رشد، سیاست راهبردی پارک علم و فناوری یزد
نمایشگاه مجازی باما HSE ایده برتر دانش بنیان سال98
۳ هفته پیش

نمایشگاه مجازی باما HSE ایده برتر دانش بنیان سال98

نمایشگاه مجازی باما HSE ایده برتر دانش بنیان سال98
تولید فرمالاسیون مواد ضد آب و ضد لک در صنعت نساجی توسط شرکت کارانساج لوتوس یزد
۳ هفته پیش

تولید فرمالاسیون مواد ضد آب و ضد لک در صنعت نساجی توسط شرکت کارانساج لوتوس یزد

تولید فرمالاسیون مواد ضد آب و ضد لک در صنعت نساجی توسط شرکت کارانساج لوتوس یزد
اگر با پارک علم و فناوری یزد آشنا نمی شدم، حتما مهاجرت می کردم
۳ هفته پیش

اگر با پارک علم و فناوری یزد آشنا نمی شدم، حتما مهاجرت می کردم

اگر با پارک علم و فناوری یزد آشنا نمی شدم، حتما مهاجرت می کردم
نود ساعت درنود روز، زنده و مستقیم، پارک علم و فناوری یزد روی آنتن شبکه استانی سیما
۳ هفته پیش

نود ساعت درنود روز، زنده و مستقیم، پارک علم و فناوری یزد روی آنتن شبکه استانی سیما

نود ساعت درنود روز، زنده و مستقیم، پارک علم و فناوری یزد روی آنتن شبکه استانی سیما