اولین جشنواره دانش آموزشی تابستانی بنیاد خرد ابرکوه

جلسه کمیته سیاستگذاری اولین جشنواره دانش آموزشی تابستانی بنیاد خرد ابرکوه در سالن جلسات مرکز رشد ابرکوه با حضور پروفسور واعظ پور رییس بنیاد خرد، رییس شورای شهر ابرکوه، رییس آموزش و پرورش ابرکوه و معاونین، معاون و مشاور فرماندار، رییس پژوهشسرای دانش آموزی ابرکوه، مدیر مرکز رشد ابرکوه و دیگر عوامل برگزاری این جشنواره برگزار گردید.
این جشنواره در سه روز متوالی و در چهار بخش مسابقات، نمایشگاه، کارگاه و وبینار مرتبط، ارایه پژوهشهای دانش آموزی با همکاری مدارس متوسطه اول و دوم برگزار خواهد شد.
بنیاد خرد مجموعه ای خیریه در ابرکوه است که با هدف عدالت آموزشی به بورسیه دانش آموزان نیازمند و هدایت تحصیلی آنان همت گمارده است.
با حمایت پارک علم و فناوری یزد، مرکز ابرکوه با داشتن غرفه ای مجزا در بخش نمایشگاه، حضوری موثر در برگزاری مسابقات دارد.