گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98