گزارش تصویری امضای تفاهم نامه میان پارک یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد