گزارش تصویری دومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98