گزارش تصویری بازدید سرپرست پارک علم و فناوری یزد از شتابدهنده ی سرایند افکار نو