پیشنهاد طرح تاسیس مرکز توسعه فناوری های نوین معدنی در یزد

نشست مشترک معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با استاندار، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و رئیس پارک علم و فناوری یزد به منظور پیگیری پروژه های دانش بنیان استان، ۳۰ تیر ۹۹ برگزار شد.

در این نشست گزارش پیشرفت فعالیت‌های پهنه علم و فناوری اقبال و گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته برای مرکز نوآوری سرامیک، فضای کار اشتراکی اقبال و تسهیلات تجاری سازی به شرکتهای مرکز رشد ارائه شد. همچنین میرحسینی، موسس شرکت های حوزه فناوری های معدنی پارک یزد ضمن معرفی مجموعه شرکتهای خود، طرح تاسیس مرکز توسعه فناوری های نوین معدنی را مطرح کرد.
گفتنی است؛ جذب اعتبار برای تکمیل ساختمان مرکز رشد اقبال، پیگیری اعتبار شتابدهنده سرآیند افکار نو، حمایت از طرح تاسیس دیتا استودیو، حمایت از طرح توسعه خانه خلاق در خانه سیدشمس الدین و حمایت از طرح تاسیس مرکز توسعه فناوری های نوین معدنی با الحاق فضای موسوم به الزهرا به مرکز اقبال، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود‌.