نشست وبیناری معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

نشست وبیناری معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ویژه شرکت های دانش بنیان، روز سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹ با حضور مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک یزد و صندوق پژوهش و فناوری یزد و جمعی از مدیران عامل شرکتهای دانش بنیان مستقر در استان یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست، ملکی فر معاون صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن ارائه تعریف شرکت های دانش بنیان، حمایت‌های صندوق نوآوری در قالب صندوق‌های پژوهش و فماوری استانی و کارگزاری توانمندسازی صندوق در پارک علم و فناوری یزد و سایر حمایت‌های آن را برشمرد.
لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد نیز توضیحاتی در زمینه وضعیت شرکت های دانش بنیان در استان یزد و پارک علم و فناوری ارائه نمود.
در ادامه، سپهر، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری یزد، جزئیات ارزیابی طرحهای صندوق را برای شرکت کنندگان در نشست توضیح داد.