مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت های پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد

محمدجعفر صدیق، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس پارک فاوا، روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹ از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
وی از شرکت‌های سافا، پذیرش ۲۴، نویان، طیف زمین، چادیشو، پارک علمی کودکان و نوجوانان و مرکز نوآوری بازدید و از نزدیک با فعالیت های آنها آشنا شد.