بازدید کارشناسان بومی سازی فولاد سنگان از شرکت صافات انرژی یزد

چهار نفر از کارشناسان مجموعه فولاد سنگان (کارشناسان بومی سازی، بازرگانی و تعمیرات مکانیک) روز شنبه ۱۴ تیر ۹۹ از دفتر و کارگاه شرکت صافات انرژی بازدید کردند.
این بازدید با هدف بومی سازی قطعات انجام و پس از پاسخگویی به سوالات فنی کارشناسان، توانمندی این شرکت دانش بنیان در خصوص ساخت، بازسازی و رفع عیب از یاتاقان های بابیتی ،طراحی چک والوهای صنعتی و نیروگاهی مورد تایید قرار گرفت.

گفتنی است؛ این بازدید تنها ازچند شرکت محدود در کشور انجام و توانمندی صافات انرژی از استان یزد تایید شد.