ایجاد کارخانه نوآوری در بافت تاریخی شهر یزد

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از کارخانه متروکه نخ ریسی درخشان در یزد، با ایجاد کارخانه نوآوری در این مکان موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید که روز سه شنبه 24 اردیبهشت 98 و در حاشیه سفر ستاری به استان یزد انجام شد، محمدعلی طالبی، استاندار یزد و داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد وی را همراهی کردند.
پس از این بازدید مقرر شد کارخانه قدیمی و متروکه نخ ریسی درخشان در بافت تاریخی یزد با حمایت زیرساختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کارخانه نوآوری تبدیل شود.
کارخانه نوآوری بستری است که در آن بسیاری از ابزارها و منابع مورد نیاز کارآفرینی شامل زیرساخت ها، مربیان و مشاوران، سرمایه گذاران ریسک پذیر، شتابدهنده ها، خدمات دهندگان به استارتاپ ها و کسب و کارها، استارتاپ ها و بازیگران اصلی اکوسیستم کارآفرینی را در یک فضا گردهم می آورد.