انتصاب مسئول پیگیری امور زیرساخت اراضی طرح جامع پارک یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، مجتبی مرات، به عنوان نماینده پارک و مسئول پیگیری امور زیرساخت اراضی طرح جامع پارک یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:
جناب آقای مهندس مجتبی مرآت
نظر به تعهد، تخصص، پشتکار و سوابق اجرایی، بدین وسیله به عنوان نماینده پارک و مسئول پیگیری امور زیر ساخت اراضی طرح جامع پارک یزد منصوب می شوید.
امید است با اتکا به عنایت خداوند متعال همه تلاش و کوشش های خود را در راستای تحقق اهداف پارک و انجام وظایف محوله به شرح زیر به کار گیرید:
۱- پیگیری اخذ انشعابات اراضی طرح جامع
۲- تشکیل کمیته هماهنگی امور اجرایی طرح جامع
۳- پیگیری اخذ تسهیلات ساخت از بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی ۴- پیگیری امور حقوقی، طراحی و احداث واحدهای فناور فاز اول واگذاری
۵ – پیگیری امور مربوط به فاز دوم قراردادهای واگذاری زمین به واحدهای فناور