گزارش کامل نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد در بوشهر

در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر مصلح رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس به معرفی جایگاه استان بوشهر و پارک علم و فناوری خلیج فارس در کشور پرداختند. در ادامه حضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر به ایراد سخنرانی پرداختند.سخنرانان بعدی جناب آقای دکتر رشیدی، مشاور معاونت پژوهشی و فناوری در امور فناوری و تجاری سازی، جناب آقای مهندس جهانبخش استاندار استان بوشهر، جناب آقای دکتر یادگاری، رئیس جهاد دانشگاهی کشور، جناب آقای مهندس هفده تن، مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی و جناب آقای مهندس تائبی مدیر تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) بودند.نشست عمومی با عنوان استفاده از ظرفیت های قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری با حضور آقایان دکتر محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر علی جبار رشیدی، مشاور معاونت پژوهشی و فناوری در امور فناوری و تجاری سازی و دکتر حمید مهدیان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری فناوری برگزار شد. در این نشست به مسائل و مشکلات شرکت های دانش بنیان رسیدگی و مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی ارائه شد. دکتر مهدی نژاد در این نشست با اشاره به توانمندیها و دستاوردهای فعالیت پارکهای فناوری در کشور و افق های ترسیم شده برای توسعه فناوری در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ، بر توسعه کمی و کیفی فعالیتها در این حوزه تاکید نمود. وی اظهار داشت بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تسهیلات در نظر گرفته شده در قالب صندوق پژوهش و فناوری ، حمایتهای گسترده ای از شرکتهای مستقر در پارکها صورت می گیرد که می تواند بر بر جهشی بزرگ در این بخش منجر شود .

چگونگی استفاده از اعتبارات حمایتی صندوق مهر امام رضا (ع) ، آشنایی با قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان که( اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ) ، راهبردها و تکالیف پارکهای فناوری در برنامه پنجم توسعه و نیز مباحث تخصصی در حوزه های مدیریت ، انتقال و توسعه تکنولوژی از جمله مباحث مطرح شده در این همایش بوده است . علاوه بر این مدیران پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد در جلسه ای با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و نیز دکتر رشیدی مشاور حوزه پارکها و مراکز رشد در وزارت متبوع ، مسائل اجرایی و مشکلات پارکها به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرارگرفته و سیاست های وزراتخانه در این بخش تشریح گردید .