گزارش عملکرد 6 ماهه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد در سال 89

این مرکز فعالیت خود را از آذرماه 1383 آغاز نمود و با پذیرش و حمایت از طرحهای ارائه شده با هدف هدایت به سمت کارآفرینی ، ثبت اختراع ، شرکت در جشنواره ها و شرکت در مسابقات ، نقش مهمی در توسعه خلاقیت و نوآوری در سطح جامعه بویژه در بین دانش آموزان و دانشجویان ایفا نموده است .
این مرکز با فراهم آوردن بستر مناسب امکان جذب و اجرای ایده های نو در زمینه های گوناگون از جمله الکترونیک ، رباتیک ، نانوتکنولوژی ، مکانیک ، شیمی و … را ایجاد نموده است .