گزارش تصویری پنجمین جلسه شورای روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در سال 97