گزارش تصویری ویدیو کنفرانس کمیسیون دائمی هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد