گزارش تصویری نشست رییس پارک علم و فناوری یزد با فرماندار میبد