گزارش تصویری مراسم استقبال از تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد