گزارش تصویری شورای هماهنگی فن بازار با حضور رییس مرکز فن بازار ملی ایران