گزارش تصویری ششمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98