گزارش تصویری حضور معاون وزیر نفت در پارک علم و فناوری یزد جهت گفتگوی رو در رو با شرکت های فناور و دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، وحیدرضا زیدی فرد، معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، هم اکنون در حال گفتگو با شرکت های فناور و دانش بنیان جهت در جریان قرار گرفتن آخرین دستاوردها و خدمات هستند .

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.