گزارش تصویری بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت همراه از غرفه پارک علم و فناوری یزد در اولین نمایشگاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز