گزارش تصویری بازدید معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان محیط زیست از نمایشگاه دستاوردهای اجرایی پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز