گزارش تصویری بازدید مسئولین از غرفه پارک علم و فناوری یزد در روز دوم نمایشگاه فن بازار استان یزد