گزارش تصویری بازدید عموم در سومین روز از نمایشگاه دستاوردهای اجرایی پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز