گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد