گزارش تصویری بازدید ریاست پارک علم و فناوری یزد از پروژه ساخت ساختمان مراکز رشد پارک