گزارش تصویری بازدید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار