گزارش تصویری بازدید از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فن بازار استان یزد (روز دوم)