گزارش تصویری افتتاحیه اولین رویداد فناوری ایران در گرجستان