گام نوین پارک برای تشکیل شورای ویژه علم و فناوری استان

در نشستی با حضور مسئولین پارک علم و فناوری یزد و نمایندگان منتخب شرکت ها در شورای ویژه علم و فناوری استان، هماهنگی و هم اندیشی در زمینه مباحث قابل طرح در این شورا انجام شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، لطفی، رئیس پارک در این نشست گفت: شورای ویژه علم و فناوری استان دارای ۱۸ نفر عضو اصلی و تعدادی اعضای مدعو است که به فراخور موضوع جلسات از مدیران کل، روسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل شرکت های دانش بنیان دعوت می‌شوند.
وی با تاکید بر لزوم زمان‌بندی برای برگزاری جلسات، گفت: دبیرخانه بازوی تخصصی و کارشناسی شوراست که با محوریت شرکت‌ها تشکیل می شود.
دکتر لطفی افزود: ضرورتهای کاری شرکتها محور اصلی مباحث شورا و دبیرخانه آن هستند و پارک علم و فناوری به عنوان حامی بخش خصوصی نقش تسهیل گری خود را ایفا می کند. بنابراین اگر شناخت سریع مسائل و مشارکت شرکت ها وجود داشته باشد، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
وی محورهای پیشنهادی پارک برای مطرح شدن در شورای ویژه علم و فناوری استان را منابع انسانی، ترویج و فرهنگ سازی، بازار فناوری، مالی و سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت ها، قوانین و مقررات و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فناوری دانست و گفت: چهار محور منابع انسانی، مالی و اقتصادی، زیرساخت و بازار محصولات و خدمات فناوری، مطرح شده از سوی نمایندگان شرکتها، به عنوان اولویت مسائل برای طرح در شورای ویژه علم و فناوری استان انتخاب می شود.
شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک نیز در این نشست با تأکید بر لزوم کارشناسی کردن مسائل توسط نمایندگان شرکت ها پیش از مطرح شدن در جلسات، گفت: اگر این شورا فعال عمل کند می تواند پروژه های توسعه فناوری را به استاندار معرفی کند تا از این طریق توسعه فناوری و اکوسیستم بر اساس خواست شرکتهای ذی نفع شکل بگیرد.
وی در تشریح ابعاد دیگر فعالیت این شورا گفت: هدایت منابع مختلف استان به سمت فناوری، توجیه مسئولین استانی برای تخصیص منابع و پیگیری حضور نمایندگان شرکت های فناور در شوراهای تصمیم ساز و تصمیم گیر از دیگر فواید حضور در این شورا است.
وی در ادامه از نمایندگان شرکت ها خواست تا طرحها و پروژه های پیشران را برای پیگیری در جلسات شورا پیشنهاد کنند.
باقی، مدیر پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک نیز با بیان اینکه جلسات شورای ویژه علم و فناوری استان باید زمینه ساز هم افزایی برای حل مشکلات شرکت های فناور بوده و از طرح مسائل فرعی خودداری شود، گفت: باید در این جلسات روی مباحث کلان که در حوزه اختیارات استان است تمرکز کنیم.
وی افزود :بهتر است راه حل مسائل مطرح شده را نیز پس از کارشناسی در کارگروه ها در جلسات شورا مطرح کنیم.
فقیه خراسانی، مدیر پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد با تاکید بر عدم شتابزدگی در تشکیل جلسات شورا، گفت: باید سعی کنیم جلسات با کیفیت بالا و طرح مسائل و راه حل های درست برگزار شود و برای برگزاری تعداد بالای جلسات پافشاری نشود تا این شورا دچار روزمرگی و عدم کارایی نشود.
وی تصریح کرد: باید شان و منزلت این شورا را با طرح دستور کارهای بزرگ و با کیفیت، بالا ببریم.
در این نشست همچنین نمایندگان منتخب شرکت ها برای حضور در شورای ویژه علم و فناوری استان، مسائلی از جمله منابع انسانی، سرمایه گذاری برای استارتاپ ها و شرکت های فناور، توسعه زیرساختها، تنوع بخشی اکوسیستم فناوری و تثبیت و شفافیت حمایت ها را برای طرح در شورا مطرح کردند.
گفتنی است، پس از برگزاری انتخابات، مجتبی مرآت به عنوان نماینده پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک، عباس زارع بنادکوکی نماینده پردیس علوم انسانی و هنر، مهدی رضاییان،نماینده پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد، محمدعلی زارع طزرجانی،نماینده شرکت های دانش بنیان و فناور خارج از پارک، جلیل رفیعی فرد نماینده پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات، منصور ندافیون، نماینده دفتر نهاد های همکار و ابوالفضل میرحسینی، نماینده مراکز توسعه نوآوری و شتاب دهنده ها،حائز اکثریت آرا شده و به عنوان نمایندگان منتخب شرکتها و  اعضای اصلی شورای ویژه علم و فناوری در جلسات این شورا حضور خواهند داشت.