پیشرفت اقتصادی کشور در گرو اصلاح فرایندهای اداری

شرکت رابین توسعه پیشداد رایان با ورود به حوزه تحول اداری و با کمک مشاورین حوزه های مختلف، تحول اداری را به عنوان مرکز بهبودها در بخش خصوصی و دولتی توامان فعال نموده و با ارائه مشاوره به سازمانها و نهادهای عمومی وخصوصی در کمک به اصلاح نظام اداری گام برداشته است.
مسوولین پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه پنجم خرداد 1400 با حضور در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، از این شرکت بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، حسینی، مدیرعامل شرکت رابین توسعه پیشداد رایان در این بازدید ارائه مشاوره به سازمان های مردم نهاد، مدیریت های محلی، عموم مردم وسازمان های دولتی در جهت تحقق قوانین و برنامه های تحول اداری و مشاوره به سازمان ها و نهاد های عمومی و خصوصی در اجرایی شدن اصلاح نظام اداری را از جمله فعالیت های این شرکت برشمرد و گفت: چندین پروژه برای صنعتگران انجام دادیه ایم که از آن جمله می توان به مدیریت فرآیند و ایمنی و بهداشت بهرنگ اشاره کرد.
وی افزود: اگر تمایل داشته باشید می توانیم پروژه مدیریت فرآیند را برای پارک علم و فناوری یزد هم اجرا کنیم.
شکوهی، یکی دیگر از اعضای شرکت، پیشرفت کشور را در گرو اصلاح فرایندهای اداری دانست و گفت: تمام مشکلات اقتصادی و عقب ماندگی ما در صادرات، واردات و تکنولوژی های روز به دلیل نظام نامناسب اداری است.
وی افزود: متاسفانه از حدود بیست سال پیش که قانون اصلاح نظام اداری مصوب شد تاکنون هیچ اقدام موثر و کارآمدی در این زمینه انجام نشده است.
لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد در این بازدید با تاکید بر لزوم تجاری سازی فعالیت های شرکت، گفت: پروژه محور بودن علاوه بر تحمیل هزینه های بالا به شرکت، روند رشد آن را کند یا متوقف می کند.
وی افزود: آفتی که شرکت‌های حوزه مشاوره در پارک با آن روبرو هستند، راه اندازی یک مجموعه با فعالیت در حوزه های پراکنده است که از هیچ کدام از این فعالیت ها کسب درآمد نکرده و به یک مجموعه پراکنده و ناهمگون مبدل می شوند.