پرنیان هفت رنگ در کیش

به نقل از مرکز رشد فناوری ابرکوه
شرکت پرنیان هفت رنگ، با حمایت اداره تعاون روستایی در نمایشگاه صنایع دستی کیش غرفه گرفته و به عرضه محصولات متنوع خود در زمینه صنایع دستی پرداخته است. این شرکت به دلیل نوع محصولات تولیدی بیشترین حضور را دربین موسسات مرکز رشد ابرکوه، در نمایشگاههای مختلف داشته است.
لازم به ذکر است که در این نمایشگاه دو شرکت از استان یزد حضور دارند.