پارک علم و فناوری یزد در تدارک راهبری و اجرای طرح های کلان فناورانه و دانش بنیان

با هدف بحث و بررسی درباره راهکارهای مساعدت به تحقق شعار سال، دومین نشست مدیران واحدهای مختلف پارک علم و فناوری یزد برگزار و چگونگی همگرا سازی تعاریف و مفاهیم مرتبط با فرآیند دانش بنیان در شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته مهندس حسینی بغدادآبادی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، اقبال گسترده اجتماعی در جهت شکوفایی فعالیت های دانش بنیان زمینه مساعدی را برای ورود جدی تر پارک به سیاستگذاری فناوری و نوآوری در استان، فراهم کرده است.
به گفته وی، هم اکنون پارک علم و فناوری یزد به مرکز فکر و تصمیم گیری برای توان افزایی شرکت‌های دانش بنیان و تعامل با سایر دستگاهها و مجامع مرتبط با امور تولید، اشتغال زایی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان تبدیل شده است.
در این جلسه چگونگی تولید محتوا برای ترویج و اطلاع رسانی در خصوص مباحث قابل اجرا و نو آورانه در اکوسیستم با هدف جلب مخاطبان مستعد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پارک علم و فناوری تدابیر لازم را برای اجرا و راهبری طرح های کلان فناورانه و ارائه خدمات به جوانان فناور و شرکت های دانش بنیان اتخاذ و در این راستا، از ظرفیت‌های خوبی که برای افزایش توان و تعداد شرکت های دانش بنیان در استان وجود دارد استفاده گردد.