هم اندیشی مسئولین ارشد استانی برای رفع چالش های طرح جامع پارک علم و فناوری با حضور استاندار یزد

در نشستی که با حضور مسئولین ارشد استان، در دفتر کار استاندار برگزار شد، چالش‌های طرح جامع پارک علم و فناوری یزد بررسی و راهکارهای رفع آنها پیگیری شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که روز چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ با حضور دکتر طالبی استاندار، سه تن از معاونان وی در امور عمرانی، اقتصادی، و توسعه مدیریت و منابع، فرماندار مرکز استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و معاون وی در امور توسعه و برنامه ریزی و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد برگزار شد، رئیس پارک علم و فناوری یزد خواستار حل و فصل مجوز کمیسیون ماده ۲۳ ملی جهت اخذ ردیف بودجه ملی و تسریع در صدور مجوز ساخت و ساز به شرکت های مستقر در اراضی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد شد.
محمدمهدی لطفی مسائل مربوط به واگذاری مالکیت کامل ۴۲ هزار متر مربع مجموعه کارخانه اقبال بر اساس نقشه های اداره کل راه و شهرسازی و تامین بودجه ساخت مرکز رشد اقبال را نیز مطرح و خواستار پیگیری رفع این مشکلات توسط مسئولین ارشد استانی شد.
بر اساس این گزارش دکتر طالبی استاندار یزد در هر یک از موارد یاد شده دستورات لازم را به مسئولان مربوطه صادر کرد و به رستگاری، فرماندار یزد برای مساعدت در پیگیری و حل چالشهای مالکیت طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در ارتباط با سایر دستگاهها، ماموریت داد.